GUDSTJÄNST med nattvard och minnesstuind

Datum och tid: 
lördag den 5 november kl. 11:00

Predikan Marianne Boström   Sång av Brödragruppen
Ledning                                   Musik Ewa Johansson
Teknik Erik och Oskar             Nv TG, MG, AKR, EJ
KYRKKAFFE omg 1
 

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15