GUDSTJÄNST med nattvard /söndagsskola

Datum och tid: 
söndag den 9 oktober kl. 11:00

Tacksägelsedagen  - Höstoffer till församlingen
Predikan Erik Jonåker  Sång Julia Jonåker
Ledning                     Musik Carine Svensson  
Teknik Per Jonåker och Tore Gustavsson
Nattvard: PML, ABÅ, BÅG, BE
KYRKKAFFE omg 5
 

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15