Göta

Göta är från början ett gammalt hotell men har under åren rymt ett antal olika verksamheter. Sedan mitten av 1990-talet har fastigheten varit i församlingens ägo. Huset byggdes 1916. I huset finns nu lägenheter, kontorslokaler, ungdomslokaler och café. Cafedelen och en samlingssal går att hyra när ingen annan verksamhet pågår. 

 

Kontaktpersoner

 

Boo Frostemark

0705 51 44 33

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15