Bön och samtal

Det är viktigt med samtal både med Gud och med varandra. Därför har vi regelbundna bönesamlingar.

Tisdagar kl 10.00-11.00 Bön i församlingssalen
Torsdagar kl 12.00 Ekumenisk bön på Torget för Götene och för världen

1 och 3 torsdagen i månaden ekumenisk bön 8.30-9.00 i olika kyrkor

En lördag i månaden kl 16.00 Möte med en vän (ansv Stellan o Marita Dahlgren)

Dessutom finns det möjlighet att finnas med i någon bönegrupp, intreesserad av detta kontakta Marianne Boström 070 689 30 15
Du kan oockså kontakta Marianne eller någon av de övriga anställda för personliga samtal.

Kalender

 
tisdag den 13 december kl. 10:00

Församlingssalen

torsdag den 15 december kl. 8:30

- 09.00

lördag den 7 januari kl. 16:00

Bön och samtal i församlingssalen,
ledare Marita o Stellan Dahlgren

fredag den 20 januari kl. 10:00

Ekumeniska böneveckan

lördag den 21 januari kl. 10:00

Ekumeniska böneveckan


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15