Familjescout

Familjescout
Familjescout vänder sig till familjer med barn mellan 3 och 7 år. Även yngre eller äldre syskon är
varmt välkomna. Barnen deltar tillsammans med en eller flera vuxna i verksamheten. Aktiviteterna
passar både liten och stor. Vi träffas en lördag i månaden kl. 14-16. Vi är utomhus, ofta i scouternas
vindskydd. På familjescout får man vara med om scouting på ett roligt och lekfullt sätt. Familjescout
är ett sätt att tillsammans möta nya kompisar och uppleva äventyr.
På Familjescout träffar man även våra björnar Parum och Magna. Parum är den som är påhittig och
nyfiken, gillar att utforska och prova nya saker. Magna är den som har upplevt många olika saker och
situationer och gärna reflekterar och funderar över hur saker och ting fungerar eller hör samman.
Tillsammans gillar de att möta andra, leka och ha roligt samt hjälpa varandra och både lära sig nya
saker och lära av varandras erfarenheter. Gemenskap och fantasi tycker de är viktigt när de
upptäcker världen runtomkring sig.
Samling vid Göta, det stora vita huset bredvid Equmeniakyrkan. Det finns fika till alla, meddela
eventuell specialkost i anmälan.
Frågor eller funderingar hör av dig till Karin och Niclas Andersson på:
familjescoutgotene@hotmail.com


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15