Öppen kyrka för enskild bön och ljuständning kl 10-12

Datum och tid: 
tisdag den 26 maj kl. 10:00

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304