Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Boström

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 7 juni kl. 11:00

Kl 11.00 Inleder vi med en 30 minuters andakt med kort predikan av Emil Johansson
Sång av Joacim Leion och  Erik Jonåker leder.
Andakten sänds via vår facebook-sida. 
Kyrkan är öppen för bön och ljuständning fram till klockan 13.30                      
Musik   Carine Svensson                                          
Teknik 2  Lennarth 
Heliga trefal. dag - Gud - Fader, Son och Ande Joh 11:18-27 1 Mos 18:1-8 Apg 4:5-12 Ps 113:1-6
 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304