Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Enoksson

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 15 december kl. 11:00

"Glädjebud som delas"
Predikan Marianne Enoksson
Sång av Irene Haglund med vänner
Gudstjänstledning Marianne Enoksson
Musik Margareta Abrahamsson
Teknik 4 Per och Tore
KYRKKAFFE
omsorgsgrupp 3

torsdag den 19 december kl. 14:30
torsdag den 19 december kl. 15:30
söndag den 22 december kl. 11:00

"Glädjebud - en Frälsare ska komma"
Predikan Marianne Enoksson
Gudstjänstledare Karolina Ros
Musik Ewa
Teknik 5 Anders och Emil
KYRKKAFFE
omsorgsgrupp 4

tisdag den 24 december kl. 11:00

"Glädjebud - ett  barn är fött"
Marianne Enoksson med flera
Teknik   Anders (Roger)


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304