Gudstjänster

Under pandemin anpassar vi vårt gudstjänstfirande efter de restriktioner som gäller vilket för närvarande innebär att vi endast har gudstjänster som sänds via vår Youtube-kanal. Se länk på startsidan. Vi hoppas att vi sen kan återgå till det som står nedan:

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Boström

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 16 maj kl. 11:00

Ida Andersson och Emil Johansson      sång barnkör och filmhälsning från scout
Ledning Karolina Ros                            teknik Erik och Oskar
Sönd f pingst - Hjälparen kommer Joh 15:26-16:4 Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Ps 33:18-22
 

söndag den 30 maj kl. 11:00

Avslutning för Prisma Intro sänds från Korskyrkan

söndag den 6 juni kl. 11:00

Predikan Erik Jonåker           Sång Musikkommittén
Ledning Marianne Boström   Teknik Emil och Anders
1:a söndagen e. trefaldighet - Vårt dop Joh 3:1-8 Hes 36:25-28 Rom 6:3-11 Ps 66:5-12

söndag den 6 juni kl. 15:00
söndag den 13 juni kl. 11:00

Predikan Ida Andersson                              Sång av Ellen Gindemo
Ledning Erik Jonåker o Emil Johansson    Teknik  Roger o Evelina
2:a sönd e. tref - Kallelsen till Guds rike 
Luk 14:15-24 Sak 3:1-7 Upp 19:5-9  Ps 65:2-5


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304