Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Boström

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 24 januari kl. 11:00

Dialogpredikan Erik Jonåker och Emil Johansson
Gudstjänstledning Lennarth Åstrand
Sång av Eleonor och Victoria Frisk med komp
Teknik Per och Tore
3:e söndagen e. trettondedagen - Jesus skapar tro Matt 8:5-13 1 Kung 8:41-43 Rom 1:16-17 
Ps 36:6-10

söndag den 31 januari kl. 11:00

Predikan Marianne Boström
Gudstjänstledning
Sång av Karin Kihlbom
Teknik Anders och Emil
Septuagesima - Nåd och tjänst  Matt 20:1-16 
Jer 9:23-24 1 Kor 1:1-3 Ps 25:4-11

 

söndag den 7 februari kl. 11:00

"Frihet - ett ljus i mörkret"
Predikan Ida Andersson
Sång Julia Skarp
Gudstjänstledning Ann-Britt Åstrand
Teknik Roger och Evelina
Kyndelmässodagen - Uppenbarelsens ljus 
Luk 2:22-40 1 Sam 1:21-28 1 Joh 1:5-7 Ps 138


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304