Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Boström

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 25 oktober kl. 11:00

“Utsträckta händer”  Erik Jonåker  
Sång av Carin Åkesson med flera
Gudstjänstledare     Ewa Johansson      Musik Carin Åkesson
Sänds via facebook och storbild på Göta. Ta med fikakorg
Teknik 5 Anders och Emil
20 e tref, Att leva tillsammans    
Matt 13:53-57, 1 Mos 18:1-8 Tob 10:7-13 
2 Tim 1:3-5 Ps 68:5-7

 

lördag den 31 oktober kl. 11:00

“I Herrens barmhärtiga händer” 
Predikan Marianne Boström Sång  av Anna-Karin o Ingemar Ros
Gudstjänstledare  Ann-Britt Åstrand    Musik Margot Rydberg
Sänds via facebook och storbild på Göta. Ta med fikakorg
Teknik 1 Roger och Evelina  Nv. 2 TG, MG, IH, AKR
Alla helgons dag  - Helgonen    Luk 6:20-26 
5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Ps 126

 

söndag den 8 november kl. 11:00

Predikan 3x10 av Ida Andersson, Erik Jonåker och Emil Johansson. Sång av Andreas och Edvin Wändahl. 
Gudstjänstledare Helene Andersson   Musik Carine Svensson
Teknik 2 Lennarth och Claes
Sänds via facebook och storbild på Göta. Ta med fikakorg
22 e tref, Frälsningen   Joh 12:35-43 Jes 2:2-5 2 Pet 1:2-8 Ps 62:10-13

söndag den 15 november kl. 11:00

"Framtiden i Guds händer"  
Predikan Marianne Boström. Sång av Joacim Leion
Gudstjänstledare Börje Fredriksson   Musik Margot Rydberg 
Teknik 3 Erik och Oskar, Sänds via facebook och storbild på Göta
KYRKLUNCH färdig tallrik från Köttex, anmäl senast 8 nov till 
Ida Andersson 070 938 49 90 eller Marianne Boström 070 689 30 15
ADMINISTRATIONSMÖTE
Sönd f domsönd  Vaksamhet o väntan
Luk 17:20-30 Am 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Ps 139:1-18
 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304