Gudstjänster

Under pandemin anpassar vi vårt gudstjänstfirande efter de restriktioner som gäller vilket för närvarande innebär att vi endast har gudstjänster som sänds via vår Youtube-kanal. Se länk på startsidan. Vi hoppas att vi sen kan återgå till det som står nedan:

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Boström

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 11 april kl. 11:00

Tema  GRO - gudstjänsten         Predikan Marianne Boström    
Ledning Erik Jonåker                 Sång Julia Skarp
Teknik Clas, Niclas, Lennarth
2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen 
Joh 21:1-14 Jes 43:10-13 1 Kor 15:1-11 Ps 145:1-7

söndag den 18 april kl. 11:00

Tema  GRO - ro                      Dialogpredikan Ida Andersson och Emil Johansson
Ledning Ann-Britt Åstrand      Sång av Lina och Alfred Sundberg
Teknik  Erik och Oskar
3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden 
Joh 10:1-10 Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Ps 23

söndag den 25 april kl. 11:00

Tema.  GRO - ordet                    Predikan Tina Hjortlinger
Ledning Karin Andersson           Sång Karolina Ros
Teknik Per och Tore
4:e sönd i påsktiden - Vägen till livet  Joh 16:16-22 Jes 54:7-10 Heb 13:12-16 Ps 147:1-7

söndag den 2 maj kl. 11:00

Predikan Erik Jonåker                   Sång Jasmine med team
Ledning Ida Andersson                 Teknik Emil och Anders
5:e sönd i påsktiden - Att växa i tro Joh 16:5-11 Hos 11:1-4 1 Joh 4:10-16 Ps 98:1-8
 

söndag den 9 maj kl. 11:00

Böngudstjänst                       Erik Jonåker och Marianne Boström
Ledning Benga Gindemo      Sång av Karin Andersson
Teknik Roger och Evelina
Bönsöndagen - Bönen Luk 18:1-8, 1 Mos 18:26-32 Ef 3:14-21 Ps 13


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304