Kalender

november
Vecka 47

söndag

28


nov

Predikan Marianne Boström. Sång Karolina Ros.
Gtj-ledn Lennarth Åstrand. Musik Margareta Abrahamsson.
Teknik Anders, Emil, Ingemar
 

Mer information om Gudstjänster

28


nov

BASAR - försäljning, lotterier och café. Fram till kl 17.30

Vecka 48

tisdag

december
Vecka 48

onsdag

1


dec

Mer information om Musik

torsdag

2


dec

2


dec

- 20.00

lördag

4


dec

Bön och samtal

4


dec

Stormöte med Prisma i Korskyrkan

Mer information om Gudstjänster, Mer information om Prisma

söndag

5


dec

Predikan Marianne Boström. Sång Anita och Per Olausson.
Gtj ledn Joacim Leion. Musik: Margareta Abrahamsson
Teknik Roger och Evelina  Nattvard TG MG IH AKR
KYRKKAFFE (omg 6)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 49

tisdag

7


dec

onsdag

8


dec

Mer information om Musik

torsdag

9


dec

söndag

12


dec

Predikan Erik Jonåker. adventspsalmer
Musik Ewa Johansson    Teknik Lennarth o Nicklas
Kyrkkaffe (omg 6)

Mer information om Gudstjänster, Mer information om Söndagsskola
Vecka 50

tisdag

onsdag

15


dec

Mer information om Musik

torsdag

16


dec

16


dec

fram till kl 20.00

lördag

18


dec

Brödragruppen, kör, barnkör och grupper

Mer information om Mötesplatser - kultur, samtal och gemenskap, Mer information om Musik

söndag

19


dec

Predikan Emil Johansson   Sång av Stina Kjeller
Teknik Erik och Oskar
KYRKKAFFE (omg 7)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 51

torsdag

23


dec

fredag

24


dec

Mer information om Gudstjänster

söndag

26


dec

Predikan Marianne Boström  Sång Magdalena Segerstig
Teknik Per o Tore
KYRKKAFFE (omg 7)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 52

torsdag

30


dec

fredag

31


dec

Tillsammans med Korskyrkan
Predikan Marianne Boström. Sång av Anna-Karin och Ingemar Ros.
Teknik: Anders och Emil

Mer information om Gudstjänster
januari
Vecka 52

söndag

2


jan

Tema: Kristus är framför mig... Vi delar tankar inför det nya året.
Jan-Mikael Sigurdsson, Marianne Boström m fl.
Nv. EJ, ALS, LW, HF
Teknik Roger och Evelina
KYRKKAFFE (omg 1)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 01

torsdag

6


jan

Fest med glimtar från Ecuador. Leslie Ron och missionskommittén 
Teknik Lennarth och Nicklas
Servering (omg 1)

Mer information om Gudstjänster, Mer information om Mötesplatser - kultur, samtal och gemenskap

lördag

8


jan

Bön och samtal

söndag

9


jan

Predikan Erik Jonåker
Teknik Erik och Oskar
KYRKKAFFE (omg 1)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 02

lördag

15


jan

Om ledarskap, Erik Jonåker

söndag

16


jan

Predikan Emil Johansson
Sång Roadlights
Teknik Per och Tore
KYRKKAFFE (omg 2)
 

Mer information om Gudstjänster
Vecka 03

tisdag

söndag

23


jan

Predikan Marianne Boström Sång Maria och Christer Österberg
Teknik Anders och Emil
KYRKKAFFE (omg 2)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 04

torsdag

27


jan

- 20.00

27


jan

Mer information om Equmenia scout, Mer information om Söndagsskola, Mer information om Prisma

söndag

30


jan

Predikan Erik Jonåker Sång av Prisma 
Teknik Roger och Evelina. Nv PM ABÅ BÅG BE
KYRKKAFFE för Trysillägret  
 

Mer information om Gudstjänster, Mer information om Prisma
februari
Vecka 05

tisdag

lördag

5


feb

(Hela dagen) FAMILJESCOUT
Mer information om Equmenia scout

söndag

6


feb

Predikan Marianne Boström och Emil Johansson
Musik Helena Ambertsson.
Teknik Nicklas och Lennarth
KYRKLUNCH (omg 3)
 

Mer information om Gudstjänster
Vecka 06

onsdag

torsdag

10


feb

- 20.00

lördag

12


feb

Bön och samtal

söndag

13


feb

Predikan Marianne Boström  Sång av Brödragruppen
Teknik Erik och Oskar
KYRKKAFFE (omg 4)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 07

tisdag

söndag

20


feb

Predikan Erik Jonåkter/Emil Johansson 
Sång Ulla och Görgen Lindblad  Teknik Per och Tore
KYRKKAFFE (omg 4)

 

Mer information om Gudstjänster
Vecka 08

torsdag

24


feb

- 20.00

lördag

söndag

27


feb

Predikan Elin Alm, regional kyrkoledare  Sång Julia Skarp
Teknik Anders och Emil   Nv TG MG IH AKR
KYRKKAFFE med samtal om Equmeniakyrkans färdplan (omg 5)
 

Mer information om Gudstjänster
mars
Vecka 09

tisdag

lördag

5


mar

(Hela dagen) FAMILJESCOUT
Mer information om Equmenia scout

söndag

6


mar

Predikan Ida Andersson   Sång av Andante
Teknik Roger och Evelina
KYRKKAFFE (omg 5)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 10

onsdag

torsdag

10


mar

- 20.00

lördag

12


mar

Bön och samtal

söndag

13


mar

Teknik Nicklas och Lennarth
KYRKKAFFE (omg 6)

Mer information om Gudstjänster
Vecka 11

tisdag

Vecka 12

torsdag

24


mar

- 20.00

april
Vecka 13

lördag

2


apr

(Hela dagen) FAMILJESCOUT
Mer information om Equmenia scout
Vecka 14

torsdag

7


apr

- 20.00

Vecka 16

torsdag

21


apr

- 20.00

maj
Vecka 19

lördag

14


maj

(Hela dagen) FAMILJESCOUT
Mer information om Equmenia scout

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ungdomsledare vakant kontakta Erik el Emil
Ungdomsledare
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304