Kalender

oktober
Vecka 43

torsdag

22


okt

lördag

24


okt

mer info kommer
 

Mer information om Musik

söndag

25


okt

“Utsträckta händer”  Erik Jonåker  
Sång av Carin Åkesson med flera
Gudstjänstledare     Ewa Johansson      Musik Carin Åkesson
Sänds via facebook och storbild på Göta. Ta med fikakorg
Teknik 5 Anders och Emil
20 e tref, Att leva tillsammans    
Matt 13:53-57, 1 Mos 18:1-8 Tob 10:7-13 
2 Tim 1:3-5 Ps 68:5-7

 

Mer information om Gudstjänster
Vecka 44

tisdag

27


okt

10:00 BÖN

i församlngssalen

onsdag

28


okt

Omsorgsgruppen - hur ser vi varandra?
Marianne Boström och Ann-Britt Åstrand

torsdag

29


okt

lördag

31


okt

“I Herrens barmhärtiga händer” 
Predikan Marianne Boström Sång  av Anna-Karin o Ingemar Ros
Gudstjänstledare  Ann-Britt Åstrand    Musik Margot Rydberg
Sänds via facebook och storbild på Göta. Ta med fikakorg
Teknik 1 Roger och Evelina  Nv. 2 TG, MG, IH, AKR
Alla helgons dag  - Helgonen    Luk 6:20-26 
5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Ps 126

 

Mer information om Gudstjänster
november
Vecka 45

tisdag

3


nov

10:00 BÖN

i församlngssalen

torsdag

5


nov

söndag

8


nov

Predikan 3x10 av Ida Andersson, Erik Jonåker och Emil Johansson. Sång av Andreas och Edvin Wändahl. 
Gudstjänstledare Helene Andersson   Musik Carine Svensson
Teknik 2 Lennarth och Claes
Sänds via facebook och storbild på Göta. Ta med fikakorg
22 e tref, Frälsningen   Joh 12:35-43 Jes 2:2-5 2 Pet 1:2-8 Ps 62:10-13

Mer information om Gudstjänster
Vecka 46

tisdag

10


nov

10:00 BÖN

i församlngssalen

torsdag

12


nov

lördag

14


nov

Ledarskap, 2x25 minuter
Mikael Widlund och Erik Jonåker
Barnpassning under tiden 
Anmälan till Erik Jonåker 072 238 12 17

söndag

15


nov

"Framtiden i Guds händer"  
Predikan Marianne Boström. Sång av Joacim Leion
Gudstjänstledare Börje Fredriksson   Musik Margot Rydberg 
Teknik 3 Erik och Oskar, Sänds via facebook och storbild på Göta
KYRKLUNCH färdig tallrik från Köttex, anmäl senast 8 nov till 
Ida Andersson 070 938 49 90 eller Marianne Boström 070 689 30 15
ADMINISTRATIONSMÖTE
Sönd f domsönd  Vaksamhet o väntan
Luk 17:20-30 Am 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Ps 139:1-18
 

Mer information om Gudstjänster
Vecka 47

tisdag

17


nov

10:00 BÖN

i församlngssalen

torsdag

19


nov

Vecka 48

tisdag

24


nov

10:00 BÖN

i församlngssalen

torsdag

26


nov

december
Vecka 49

tisdag

1


dec

10:00 BÖN

i församlngssalen

torsdag

3


dec

Vecka 50

tisdag

8


dec

10:00 BÖN

i församlngssalen

torsdag

10


dec

Vecka 51

tisdag

15


dec

10:00 BÖN

i församlngssalen

torsdag

17


dec

Vecka 52

tisdag

22


dec

10:00 BÖN

i församlngssalen

Vecka 53

tisdag

29


dec

10:00 BÖN

i församlngssalen


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304