Kalender

april
Vecka 14

söndag

11


apr

Tema  GRO - gudstjänsten         Predikan Marianne Boström    
Ledning Erik Jonåker                 Sång Julia Skarp
Teknik Clas, Niclas, Lennarth
2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen 
Joh 21:1-14 Jes 43:10-13 1 Kor 15:1-11 Ps 145:1-7

Mer information om Gudstjänster
Vecka 15

tisdag

13


apr

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

söndag

18


apr

Tema  GRO - ro                      Dialogpredikan Ida Andersson och Emil Johansson
Ledning Ann-Britt Åstrand      Sång av Lina och Alfred Sundberg
Teknik  Erik och Oskar
3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden 
Joh 10:1-10 Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Ps 23

Mer information om Gudstjänster
Vecka 16

tisdag

20


apr

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

söndag

25


apr

Mer information om Söndagsskola

25


apr

Tema.  GRO - ordet                    Predikan Tina Hjortlinger
Ledning Karin Andersson           Sång Karolina Ros
Teknik Per och Tore
4:e sönd i påsktiden - Vägen till livet  Joh 16:16-22 Jes 54:7-10 Heb 13:12-16 Ps 147:1-7

Mer information om Gudstjänster
Vecka 17

tisdag

27


apr

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

onsdag

28


apr

Pandemin - vad gör den med oss?

maj
Vecka 17

söndag

2


maj

Predikan Erik Jonåker                   Sång Jasmine med team
Ledning Ida Andersson                 Teknik Emil och Anders
5:e sönd i påsktiden - Att växa i tro Joh 16:5-11 Hos 11:1-4 1 Joh 4:10-16 Ps 98:1-8
 

Mer information om Gudstjänster
Vecka 18

tisdag

4


maj

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

lördag

8


maj

"Hur blir vi en grönare kyrka"  Johannes Widlund från föreningen God Jord

söndag

9


maj

Mer information om Söndagsskola

9


maj

Böngudstjänst                       Erik Jonåker och Marianne Boström
Ledning Benga Gindemo      Sång av Karin Andersson
Teknik Roger och Evelina
Bönsöndagen - Bönen Luk 18:1-8, 1 Mos 18:26-32 Ef 3:14-21 Ps 13

Mer information om Gudstjänster
Vecka 19

tisdag

11


maj

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

torsdag

13


maj

Predikan o ledn Marianne Boström     Sång  Mariita och Tore Gustafsson, Veronika Andersson och Jens Johansson
Musik Jens Johansson                         Teknik Clas, Niclas, Lennarth
Kristi himmelsfärds dag - Herre över allting 
Mark 16:19-20 2 Kung 2:11-14 Apg 1:1-11  Ps 110

Mer information om Gudstjänster

söndag

16


maj

Ida Andersson och Emil Johansson      sång barnkör och scout
Ledning Karolina Ros                            teknik Erik och Oskar
Sönd f pingst - Hjälparen kommer Joh 15:26-16:4 Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Ps 33:18-22
 

Mer information om Gudstjänster
Vecka 20

tisdag

18


maj

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

söndag

23


maj

Mer information om Söndagsskola

23


maj

Predikan  Marianne Boström        Sång Anders MIlton, Maria och Mattias Johansson
Ledning Emil Johansson              Teknik  Per och Tore
Pingstdagen - Den heliga Anden Joh 14:25-29 
1 Mos 11:1-9 Apg 2:1-11 Ps 104:27-31

 

Mer information om Söndagsskola
Vecka 21

tisdag

25


maj

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

onsdag

26


maj

Pingsten - Anden en gåva till oss

söndag

30


maj

Avslutning för Prisma Intro sänds från Korskyrkan

Mer information om Gudstjänster, Mer information om Prisma
juni
Vecka 22

tisdag

1


jun

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

lördag

5


jun

Mer info kommer

söndag

6


jun

Predikan Erik Jonåker           Sång Musikkommittén
Ledning Marianne Boström   Teknik Emil och Anders
1:a söndagen e. trefaldighet - Vårt dop Joh 3:1-8 Hes 36:25-28 Rom 6:3-11 Ps 66:5-12

Mer information om Gudstjänster
Vecka 23

tisdag

8


jun

Välkommen in för enskild bön och ljuständning

söndag

13


jun

Predikan Ida Andersson                              Sång av Ellen Gindemo
Ledning Erik Jonåker o Emil Johansson    Teknik  Roger o Evelina
2:a sönd e. tref - Kallelsen till Guds rike 
Luk 14:15-24 Sak 3:1-7 Upp 19:5-9  Ps 65:2-5

Mer information om Gudstjänster

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304