Bön och samtal

Det är viktigt med samtal både med Gud och med varandra. Därför har vi regelbundna bönesamlingar.

Tisdagar kl 10.00-11.00 Bön i församlingssalen
Torsdagar kl 12.00 Ekumenisk bön på Torget för Götene och för världen

1 och 3 torsdagen i månaden ekumenisk bön 8.30-9.00 i olika kyrkor

En lördag i månaden kl 16.00 Möte med en vän (ansv Stellan o Marita Dahlgren)

Dessutom finns det möjlighet att finnas med i någon bönegrupp, intreesserad av detta kontakta Marianne Boström 070 689 30 15
Du kan oockså kontakta Marianne eller någon av de övriga anställda för personliga samtal.

Kalender

 
tisdag den 5 december kl. 10:00
torsdag den 7 december kl. 12:00

Ekumeniskt varje torsdag

tisdag den 12 december kl. 10:00
torsdag den 14 december kl. 12:00

Ekumeniskt varje torsdag

tisdag den 19 december kl. 10:00

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15