Musik

Sång och musik är viktiga inslag i gudstjänster och andra samlingar. I församlingen finns olika solister och grupper som medverkar, bl a har vi en kör som kallas Brödragruppen vilken leds av Ingemar Ros och Tore Gustafsson. Vi har också goda kontakter i vår omgivning som gör att vi kan få ett varierat utbud av musik. För några år sedan installerades en ny orgel. Det finns ett Programråd som ansvarar för att kalla medverkande till gudstjänster, sammankallande för detta råd är Marianne Enoksson tel 070 689 30 15. I församlingen finns också ett musikråd med Ewa Johansson tel 073 525 18 62 som sammankallande. 

Kontaktpersoner

Ida Andersson

0709-384990

Kalender

 
torsdag den 13 augusti kl. 17:00

Beställning kl 17.00-20.00. Bordsservering och vi följer gällande restriktioner med avstånd, hygien och maxantal (40 personer samtidigt).
17.30 och 18.30 Sång och musik med Marie Walfridson
Värd Lisa Walfridsson

Teknik Erik och Oskar
 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304