Musik

Sång och musik är viktiga inslag i gudstjänster och andra samlingar. I församlingen finns olika solister och grupper som medverkar, bl a har vi en kör som kallas Brödragruppen vilken leds av Ingemar Ros och Tore Gustafsson. Vi har också goda kontakter i vår omgivning som gör att vi kan få ett varierat utbud av musik. För några år sedan installerades en ny orgel. Det finns ett Programråd som ansvarar för att kalla medverkande till gudstjänster, sammankallande för detta råd är Marianne Boström tel 070 689 30 15. I församlingen finns också ett musikråd med Ewa Johansson tel 073 525 18 62 som sammankallande. 

Kalender

 
onsdag den 1 december kl. 18:30
onsdag den 8 december kl. 18:30
onsdag den 15 december kl. 18:30
lördag den 18 december kl. 17:00

Brödragruppen, kör, barnkör och grupper


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ungdomsledare vakant kontakta Erik el Emil
Ungdomsledare
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304