Musik

Sång och musik är viktiga inslag i gudstjänster och andra samlingar. I församlingen finns olika solister och grupper som medverkar, bl a har vi en kör som kallas Brödragruppen vilken leds av Margareta Abrahamsson. Vi har också goda kontakter i vår omgivning som gör att vi kan få ett varierat utbud av musik. För några år sedan installerades en ny orgel. Det finns ett Programråd som ansvarar för att kalla medverkande till gudstjänster, sammankallande för detta råd är Marianne Enoksson tel 070 689 30 15. Vår ungdomsledare Rebecka Ros, telefon 0738-473223, leder gospelkören Solid Ground. 

Kontaktpersoner

Ida Andersson

0709-384990

Kalender

 
torsdag den 26 december kl. 11:00

JULENS SÅNGER i olika tappning
Kör och sånggrupp. Marianne Enoksson
Musik Margareta Abrahamsson
Teknik 3. Erik och Oskar
KYRKKAFFE
omsorgsgrupp 4
 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304