ÖPPEN KYRKA med andakt

Datum och tid: 
söndag den 24 maj kl. 11:00

Kl 11.00 Inleder vi med en 30 minuters andakt med kort predikan av Marianne Boström, tema Vi sätter vårt hopp till Herren 
Magdalena Segerstig sjunger och Bengt-Åke Gindemo leder.
Andakten sänds via vår facebook-sida. Vid bra väder samlas vi i trädgården vid Göta.
Kyrkan är öppen för bön och ljuständning fram till klockan 13.30

       
Teknik 1 Roger
Söndagen före pingst - Hjälparen kommer Joh 16:12-15 1 Kung 19:9-16 Apg 1:12-14 Ps 33:18-22
 

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304