DAGLEDIGTRÄFF Korskyrkan

Datum och tid: 
onsdag den 12 oktober kl. 14:00

"Friskvågen en väg tillbaka", Viola Lugn, Mästers


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15