GUDSTJÄNST

Datum och tid: 
söndag den 13 juni kl. 11:00

Predikan Ida Andersson                              Sång av Ellen Gindemo
Ledning Erik Jonåker o Emil Johansson    Teknik  Roger o Evelina
2:a sönd e. tref - Kallelsen till Guds rike 
Luk 14:15-24 Sak 3:1-7 Upp 19:5-9  Ps 65:2-5

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304