GUDSTJÄNST

Datum och tid: 
söndag den 19 september kl. 11:00

Emil Johansson     Sång av Andreas Wändahl
Ml  Marianne  Boström   Teknik Erik o Oskar  
                                                

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Vilma Jonsson
Ungdomsledare
072 585 13 88
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304