GUDSTJÄNST med nattvard

Datum och tid: 
söndag den 5 december kl. 11:00

Predikan Marianne Boström. Sång Anita och Per Olausson.
Gtj ledn Joacim Leion. Musik: Margareta Abrahamsson
Teknik Roger och Evelina  Nattvard TG MG IH AKR
KYRKKAFFE (omg 6)

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ungdomsledare vakant kontakta Erik el Emil
Ungdomsledare
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22

Telefon expedition
0511-50304