GUDSTJÄNST med nattvard

Datum och tid: 
söndag den 4 december kl. 11:00

"Det ska komma en tid"
Predikan Marianne Boström   Sång Elin Kjell och Karin Andersson med barn
Ledning Ewa Johansson        Musik
Teknik  Erik och Oskar           Nv ALS ,PML, HF, IH
KYRKKAFFE omg 3

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15