GUDSTJÄNST och söndagsskola

Datum och tid: 
söndag den 31 januari kl. 11:00

Predikan Marianne Boström
Gudstjänstledning
Sång av Karin Kihlbom
Teknik Anders och Emil
Septuagesima - Nåd och tjänst  Matt 20:1-16 
Jer 9:23-24 1 Kor 1:1-3 Ps 25:4-11

 

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304