GUDSTJÄNST (Youtube) och KYRKKAFFE (zoom)

Datum och tid: 
söndag den 18 april kl. 11:00

Tema  GRO - ro                      Dialogpredikan Ida Andersson och Emil Johansson
Ledning Ann-Britt Åstrand      Sång av Lina och Alfred Sundberg
Teknik  Erik och Oskar
3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden 
Joh 10:1-10 Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Ps 23

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304