JUL PÅ GÖTA

Datum och tid: 
söndag den 3 december kl. 14:00

Basar, lotterier och servering fram till kl 17.30


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15