Kultur och samtal

Församlingen vill erbjuda mötesplatser där människor kan utmanas, inspireras, växa och mogna. Detta kan ske i gudstjänst, kulturevenemang eller i samtalsgrupper eller på andra sätt. Vi vill erbjuda kulturella upplevelser, gemenskap och samtal både med andra människor och med Gud. Du är välkommen på dessa samlingar:

VÅFFELKVÄLLAR - GÖTA
Sommartid (första torsdagen i juli - mitten av augusti) serveras våfflor vid Göta varje torsdag kl 17.00-20.00 (sista beställning kl 20.00). Vid några tillfällen kan det också vara sång- och musikinslag.

VÄXTHUSET
Hösten 2019 kommer vi att ha fyra studiekvällar i samarbete med Korskyrkan där man kan välja mellan fyra olika ämnen. Samlingarna kommer att hållas i Equmeniakyrkan och på Göta.

BÖN   
Varje tisdag (även under sommaren) kl 09.00-10.00 bön i församlingssalen. Kontaktperson: Margot Rydberg

MÖTE MED EN VÄN
Första lördagen varje månad har vi en bönesamling med temat "Möte med en vän" 
Lördag kl 16.00 och 17.30. Fika kl 17.00. Man kan välja att vara med på en samling eller hela tiden.
Plats: Församlingssalen. Kontaktperson: Stellan Dahlgren 0511-59553

PILGRIMSVANDRINGAR 
Vi ordnar några gånger per år kortare pilgrimsvandringar (ca 3-4 timmar). Vi möts vid Equmeniakyrkan för gemensam resa, oftast vandrar vi på Kinnekulle. Var och en tar med sig fika för vandringen och vi rekommenderar att man har bra skor och lämpliga kläder för vandring. 
 

 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304