GUDSTJÄNST med Equmenia

Datum och tid: 
söndag den 16 maj kl. 11:00

Ida Andersson och Emil Johansson      sång barnkör och filmhälsning från scout
Ledning Karolina Ros                            teknik Erik och Oskar
Sönd f pingst - Hjälparen kommer Joh 15:26-16:4 Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Ps 33:18-22
 

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304